Plumas y pullas (XIV)“Creo que os homes pecan sete veces,
por sete veces sete cada día,
creo na xeometría,
creo no átomo tan pequeniño,
pero que haxa unhos seres
capaces de leer tranquilamente os xornales
sin sentir tremer de noxo as vísceras,
nunca podréi creelo”.

Celso Emilio Ferreiro
"Credo"
Longa noite de pedra

0 comentarios: