XXV Premio Ánxel FoleUn xurado integrado por Claudio Rodríguez Fer, escritor e director da Cátedra Valente de Poesía e Estética da Universidade de Santiago de Compostela; Juan Ramón Díaz García, xornalista e director de El Ideal Gallego; José de Cora Paradela, director de El Progreso, e Mª Teresa Cores Fernández, directora de contidos socioculturais de Novacaixagalicia, que actuou como secretaria, con voz, pero sen voto, decidiu hoxe por unanimidade conceder ao meu ensaio biográfico sobre José Almoina o XXV Premio Ánxel Fole.


0 comentarios: